Veksø menighedsråd

Menighedsrådet for Veksø Sogn består af 6 valgte medlemmer samt sognets præster, som er fødte medlemmer af rådet.

Regnskaber og mødereferater kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

 

Hatla Færch Johnsen, formand

Egedalsvej 9, 3670 Veksø Sj.

Tlf. 20 32 52 72

Mail: 7411@km.dk

Medlem af: Kirke- og kirkegårdsudvalget, Budget- og regnskabsudvalget, Forretningsudvalget for tresogns-samarbejdet, Valgbestyrelsen, Personaleudvalget, Præstegårdsudvalget, Medie- og PR-udvalget

 

Helene Pedersen, næstformand

Korshøjgårdsvej 2, 3670 Veksø Sj.

Tlf. 21 44 04 99

Mail: 7411@km.dk

Medlem af: Kasserer, Forretningsudvalget for tresogns-samarbejdet, Valgbestyrelsen (fmd.), Præstegårdsudvalget, Synlighedsudvalget, underskriftsberettiget

 

Kirsten Jørgensen, kontaktperson

Tlf. 24 94 55 14

Mail: 7411@km.dk

Medlem af: Personaleudvalget, Forretningsudvalget for tresogns-samarbejdet

 

Mette S. Kyhn

Hesselholm 217, 3670 Veksø Sj.

Tlf. 30 25 24 79

Mail: 7411@km.dk

Medlem af: Skole repræsentant

 

Solveig Staun

Veksø bygade 38, 3670 veksø Sj.

Tlf. Kun kontakt via mail

Mail: 7411@km.dk

 

Sidste medlem med hemmelig adresse, men kan kontaktes via

Mail: 7411@km.dk

 

Øvrige (ikke medlemmer af rådet)

 

Eva Thais Jensen, kirkeværge

Hesselholm 113, 3670 Veksø Sj.

Tlf. 61 15 16 57

Mail: 7411@km.dk

Medlem af: Kirke- og kirkegårdsudvalget,

 

Arkitekt Anne Nebel, bygningskyndig

Tlf. 27 91 30 20

Den bygningskyndige er udpeget af menighedsrådet, og indkaldes ved kirke- og kirkegårdssyn og i forbindelse med ombygning / renovering af kirkens bygninger.