Stenløse menighedsråd

Menighedsrådet for Stenløse Sogn består af 10 valgte medlemmer samt de fire sognepræster, som er fødte medlemmer af rådet. 

Stenløse Menighedsråds vision, som blev vedtaget på et rådsmøde 19. maj 2010, kan du læse her.

Regnskaber og mødereferater kan rekvireres ved henvendelse til formanden.

 


Formand, & Formand for valgbestyrelsen

Flemming Skaarup Kilschou Enghave
Egedalsvej 17
3670 Veksø

Tlf. 27 53 50 52  Mail: flemmingenghave@gmail.com

Næstformand, Kontaktperson 

Grete Hedegaard
Skovvangsvej 29
Søsum
3670 Veksø Sjælland

Kirkeværge 

Susanne Dandanell Møller
Engholmvej 5
3660 Stenløse

Kasserer

Kirsten Søholm Nielsen
Sandalsparken 17
3660 Stenløse

Menigt medlem

Jonna Margrete Hybel
Elmevej 11 
3660 Stenløse

Menigt medlem

Marianne Reé
Tokevej 9
3660 Stenløse

Menigt medlem

Pia Løvenhardt Dybdahl
Akselsvej 1
3660 Stenløseg

Menigt medlem

Michael Millard Jørgensen
Fuglesøvej 3
3660 Stenløse

Menigt medlem

Rie Holst
Bækholmvej 9
3660 Stenløse

Menigt medlem 

Ulla Bay Plambek
Thors Plads 1
3650 Ølstykke